Følgende lovpligtige eftersyn udføres med certificat: